All Posts By

dwise

Paaspop Acadamy

By | Magazine

De Paaspop Academy wordt georganiseerd om met anderen in gesprek te gaan en van elkaar te leren. Het is daarmee het ultieme moment waarop studenten en professionals elkaar ontmoeten. Het thema van dit jaar was: Grenzeloos circulair. En Let’s Play was erbij! In gesprek met mensen uit het onderwijs, ondernemers en mensen van de overheid. De Paaspop Acadamy wordt georganiseerd door Stichting Paaspop en Fontys Academy for Creative Industries en vindt plaats op de festivallocatie van Paaspop. De Paaspop Academy heeft een open karakter. Interactie wordt zoveel mogelijk gestimuleerd, daar horen niet te veel grenzen bij.

Het thema Grenzeloos circulair symboliseert het vervagen van grenzen in de huidige maatschappij. Er wordt gesproken over een maatschappij waarin iedereen alles kan bereiken. Daarmee vervagen ook sociale grenzen. Bestaat er echter wel een wereld zonder grenzen? Met circulair wordt verwezen naar de circulaire economie. Een economie met het doel is om hergebruik van producten en grondstoffen te maximaliseren. Binnen deze vorm van economie zijn er twee kringlopen van materialen. Er bestaat een biologische kringloop waarin reststoffen, na gebruik, op een veilige manier terugkomen in de natuur. Daarnaast bestaat er ook een technische kringloop waarbij producten zo zijn geproduceerd dat deze opnieuw gebruikt kunnen worden. De Paaspop Acadamy noemt: “Circulair. Zonder begin en eind. Grenzeloos.”

 

Subsidie onderwijsinnovatiefonds

By | Nieuws

Deze week ontving Let’s Play een prachtige cheque uit handen van Coby van de Pas (wethouder Meierijstad) uit het onderwijsinnovatiefonds. Gaaf dat Let’s Play als eerste uit dit potje mag putten. Hiermee hebben we nog meer ruimte om kinderen te verwonderen!

Scholen uit het primair en voortgezet onderwijs kunnen subsidie aanvragen via het onderwijsinnovatiefonds voor bijzondere, vernieuwende ontwikkelingen. Wethouder Coby van der Pas geeft aan dat Meierijstad innovatie in het onderwijs belangrijk vindt. Dit draagt immers bij aan de ontwikkeling van talenten van kinderen, een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs én de toekomstige arbeidsmarkt.

Lees meer over de subsidie van het onderwijsinnovatiefonds.

Augmented reality zandtafel

By | Nieuws

Bijzondere zandtafel

Zandtafels… ze zijn er in verschillende soorten en maten. Op onze locatie wilden we ook graag een zandtafel. Uiteraard kozen we niet voor een reguliere zandtafel. In samenwerking met dWise Computers werd er een heuse augmented reality zandtafel geplaatst! Door middel van een beamer worden de creaties van kinderen omgezet tot landschappen. Bergjes zand worden bruin zoals bergen, weggegraven stukken worden water en het overige zand wordt groen.

Augmented reality

Augmented Reality is een methode om digitale beelden over het werkelijke beeld en/of de werkelijkheid weer te geven. Wanneer kinderen met het zand spelen en een landschap bouwen, zorgt augmented reality ervoor dat het zandschap weergegeven wordt als een daadwerkelijk landschap.

Door middel van de augmentend reality zandtafel hopen we de creativiteit van kinderen te stimuleren. Een mooie toevoeging aan onze, al zo bijzondere, locatie!

Samenwerking dWise Computers

dWise Computers zorgde er eerder voor dat onder andere tablets, laptops en meerdere Oculus Go’s geleverd werden bij Let’s Play. De installatie van een augmented reality zandtafel behoort niet tot hun dagelijkse werkzaamheden. Omdat we al langer met dWise Computers samenwerken, voelde het erg vertrouwd om ook deze uitdaging met hen aan te gaan.

ASML weken: 20, 21, 24 en 25 juni

By | Nieuws

Acht werknemers van ASML hebben tijd vrijgemaakt om kinderen meer te leren over programmeren en robotica. De ASML weken staan onder leiding van Inge Wouters en worden gefaciliteerd door ASML. Het doel van deze weken is om zoveel mogelijk kinderen tussen de vier en twaalf jaar oud in aanraking te laten komen met deze vorm van techniek.

Bedrijfsbezoeken voor schoolkinderen

By | Nieuws

Op vrijdag 25 januari heeft het Schijndels Netwerk van Ondernemers een bijeenkomst gehouden bij Let’s Play. Twaalf ondernemers dachten, gezamenlijk, na over de mogelijkheden van bedrijfsbezoeken voor schoolkinderen. Tevens hebben ondernemers, die niet aanwezig konden zijn bij de bijeenkomst, hun positieve reacties achtergelaten. Let’s Play kan meerdere bedrijfsbezoeken gaan plannen!

Wil je ook jouw bedrijf laten zien, mooie momenten voor kinderen creëren om de praktijk te leren kennen én trots zijn op dat wat we in Schijndel hebben en maken met elkaar? Neem dan contact met ons op! 

Let’s Play genoemd in onderzoek

By | Nieuws

Agrifoodcapital heeft onderzoek gedaan naar Technieklokalen en Ontdeklabs in Noordoost-Brabant. De resultaten van het onderzoek zijn onlangs gepresenteerd bij gastheer Actemium (Edulab) in Meierijstad. Uit het onderzoek kwam onder meer het gemeenschappelijke doel van initiatiefnemers naar voren. Door middel van technieklokalen en Ontdeklabs wil men kinderen enthousiasmeren voor en in contact brengen met technologie. Met verwonderen, onderzoeken en ondernemen als de universele taal.

Let’s Play werd in dit onderzoek genoemd als een breed neergezet ontdeklab, waarbij spelen en leren centraal staat. Best practice beschrijving in het onderzoek: “De domeinen ontwerp, markt, natuur en techniek vormen hierbij het speelveld voor verwonderen, onderzoeken en ontdekken. Dit initiatief wordt breed gedragen binnen PO onderwijs en is neergezet met de krachten vanuit het lokale bedrijfsleven en overheid.”

Agrifoodcapital faciliteert de Technieklab on Tour en hoopt in maart 2019 met een tweede sessie te komen. In samenwerking met VNO-NCW Brabant Zeeland wordt een visiedocument opgesteld.

Opening Let’s Play

By | Nieuws

Op 4 en 5 oktober jongstleden was het zover. We mochten vol trots Let’s Play presenteren. Na twee jaar bouwen aan een plan, mensen, bedrijven, leerkrachten en directies met elkaar verbinden was het zover: we hebben, binnen SKOPOS, een inspirerende en prikkelende plek gecreëerd waar kinderen zich keer op keer kunnen verwonderen.

Kinderen, leerkrachten en directies van alle basisscholen, het georganiseerde bedrijfsleven uit Meierijstad en verschillende expertisediensten waren aanwezig tijdens de opening. Volwassenen vonden het kind in zichzelf terug tijdens ambachtelijke workshops. Er werd gedronken, gegeten en gepraat. Onder meer ondernemers, leerkrachten en ouders waren samen in gesprek over ‘onze’ kinderen. Meningen en visies werden volop uitgewisseld. Kernonderwerp van deze gesprekken was toch wel de toekomst van het kind. We hopen met Let’s Play kinderen de kans te geven om bekende en onbekende talenten bij zichzelf en elkaar te ontdekken en te ontwikkelen.

Tausch brand sensations

Bedrijf in beeld: TAUSCH

By | Magazine

Vriend vanaf het eerste uur: TAUSCH. Na een ontmoeting op de beursvloer Schijndel is er een hechte samenwerking ontstaan. Naast de vormgeving wordt er door directeur/eigenaar Maarten vd Vaart actief meegedacht in de stuurgroep. Een fantastische partner die een grote heeft gespeeld in de professionalisering en positionering van Let’s Play

‘’Ik geloof in talenten van mensen. Mensen in hun kracht zetten. Voor mijn gevoel wordt dit te weinig gedaan met onze leerlingen in Nederland. Door “Lets play” kunnen wij samen zorgen dat er meer talent wordt benut van onze volgende generatie. Ervoor zorgen dat zij met veel plezier in het leven de juiste keuzes kunnen maken om over enige jaren die baan of richting te kiezen waarin zij zich zelf kunnen zijn en lol zullen beleven!’’

Maarten vd Vaart (directeur/eigenaar TAUSCH)

 

Let's Play

Come on, Let’s Play!

By | Magazine

Enkele jaren geleden sprak ik tijdens een studiedag van Skopos en de ondersteuningseenheid van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs over een zaadje planten en tot groei brengen. Ik daagde jullie allemaal uit met een innovatief idee te komen waarvoor ik een bedrag beschikbaar stelde om het verder te ontwikkelen. Zo begon het ooit…..

Een aantal van onze collega’s kwamen met het idee van een talentenlokaal, een lokaal waarin kinderen zich konden verwonderen, hun talenten konden verkennen en ontplooien en realiseerde dat ook in hun school. Een kleinschalige voorziening die, zo bleek, voorzag in een behoefte en die succesvol bleek. Kinderen vertoeven er graag, leren er al doende en kunnen al dan niet aan de slag met gerichte opdrachten. Kunnen er groeien, kunnen er ontwikkelen en leren er ontdekkend en ontwerpend.

Ook toen we in het proces richting het formuleren van strategisch beleid aan kinderen vroegen hoe hun school van de toekomst er uit moest zien gaven zij adviezen in de richting van meer buiten leren, meer leren door te doen, meer techniek en ICT, meer met en van elkaar leren, zelf oplossingen en antwoorden mogen vinden, enz. En het is dan ook niet voor niets dat één van de ontwikkellijnen uit ons samen opgestelde Strategisch Beleidsplan “Gretig Groeien”, de lijn van komen tot passend, verrassend en toekomstgericht onderwijs is.

En wie de uitslagen van de recent afgenomen tevredenheidspeilingen bekijkt (ze worden óf binnenkort met jullie besproken óf zijn inmiddels al met jullie besproken) ziet dat leerlingen bij menige school de opmerking maken dat er te weinig wordt gedaan met de 21ste eeuwse vaardigheden, inzet van ICT en het ontdekkend en ontwerpend leren.

De enthousiastelingen van weleer zaten in de tussentijd echter ook niet stil en brachten hun idee onder de aandacht van steeds meer mensen, het bestuur, de Schijndelse ondernemers, collega’s van andere scholen, directeuren van de andere scholen, de gemeente, enz. Hun oorspronkelijke idee ontwikkelde zich gestaag door.

Het plan ontstond om in Schijndel tot één plek te komen waar alles bij elkaar komt. Waar alle Schijndelse kinderen bij elkaar kunnen komen, samen kunnen leren en groeien en waar ze allemaal kunnen genieten van de verwondering. Maar ook de plek waar alle Skoposleerkrachten samen kunnen komen, samen kunnen leren, samen kunnen zoeken naar nieuwe werkvormen en waar verrassend passend en toekomstgericht onderwijs vorm kan krijgen.

Een projectgroep ontstond, een inspiratiegroep werd gecreëerd en zo groeide draagvlak en enthousiasme en bekendheid.

In december nam het bestuur het definitieve besluit om het kleine zaadje, dat inmiddels is uitgegroeid tot een allesomvattend plan, daadwerkelijk te gaan realiseren, om zodoende in Schijndel en in de Schijndelse scholen echt werk te gaan maken van ontdekkend en ontwerpend leren, Let’s Play is een feit en gaat er komen!

We krijgen daarmee de unieke kans om kinderen in een betekenisvolle leeromgeving te brengen waar ze zich kunnen verwonderen, waar zij hun talenten kunnen verkennen en ontwikkelen, waar ze zelf tot oplossingen kunnen komen voor door ons aangedragen of door hen zelf bedachte problemen of vraagstellingen en waar ze de vaardigheden kunnen verwerven die nodig zijn om in deze tijd, de 21ste eeuw, mee te kunnen doen in de steeds veranderende samenleving. Maar het biedt ook de kans voor onszelf om zelf te leren, te ontdekken, te verwonderen en te genieten van kinderen die zelf regie pakken en hun talenten kunnen ontplooien, want zeg nu zelf,…….. daar doen we het toch voor!

De komende maanden gaan we met vele collega’s door en verder met het onderwijskundig invullen van het plan. We gaan de mogelijkheden die Let’s Play kan bieden bij jullie allen onder de aandacht brengen en gaan aan de slag om de fysieke plek in het centrum van Schijndel ook daadwerkelijk te realiseren.

Dat doen we niet alleen als Skopos, maar dat doen we samen met het Schijndels Netwerk voor Ondernemers en Ondernemers Contact Schijndel en ook de gemeente zullen we gaan proberen aan te laten haken. Daarnaast gaan we ook nadenken over hoe we (groot)ouders kunnen gaan betrekken bij Let’s Play en daarmee proberen om de buitenwereld naar binnen te halen en de binnenwereld naar buiten te brengen. Kortom de komende maanden brengen we de bijna volgroeide plant naar zijn definitieve plek!

Ik hoop dat jullie de open mindset willen hanteren als je over dit plan wordt geïnformeerd, als je wordt benaderd om mee te gaan denken en doen, als je na gaat denken over hun deze plek een bijdrage kan leveren aan jouw handelen in je lokaal met je groep en vice versa. Durf te denken, durf te dromen en gun niet alleen jezelf de scharrelruimte, maar geef die ook door aan de kinderen in je groep en op je school. Doe mee!

Dus,……… come on Let’s Play!

 

Marcel van den Hoven

Algemeen Directeur Skopos

voor elkaar gaan krijgen…Let’s Play!

 

Let's Play

Let’s Play

By | Magazine

21st century Skills, ontwerpend en ontdekkend leren, breindidactiek en tal van andere begrippen zijn momenteel ‘HOT’ in het onderwijs. De gemene deler van alle ontwikkelingen is dat ze willen innoveren. Voor innovatie moet je soms in het verleden duiken en op andere momenten proberen in de toekomst te kijken. Bij Let’s Play willen we vooral beide doen. Let’s Play wordt een platform waar ruimte is voor elk vakgebied en het liefst een combinatie van alle vakgebieden. Het uiteindelijke doel blijft kinderen verwonderen en ze daarmee nieuwsgierig maken waardoor ze vragen gaan stellen. Vragen vanuit een motivatie waarbij ze geïnspireerd zijn en zelf de koers bepalen in hun eigen ontwikkeling.

Vaak kan dit met technische snufjes, maar nog veel vaker is hierbij de leerkracht en/of gast docent de belangrijkste factor. Let’s Play wil graag een marktplaats zijn waar het bedrijfsleven, de wetenschap, zorg en het onderwijs samenkomen om kinderen telkens weer te enthousiasmeren voor de wereld om hen heen en al het moois wat de wereld hen te bieden heeft/

Daarnaast willen we kinderen een set vaardigheden meegeven waar ze gedurende hun hele leven iets aan hebben, maar ook gewoon meteen in de klas. Samenwerken, het opbouwen van een netwerk, de juiste vragen leren stellen, kritisch zoeken en ga zo maar door. Kortom alles wat kinderen in de voige eeuw ook al nodig hadden, maar wat in deze eeuw nog actueler is geworden door de wereld die elke dag steeds kleiner wordt.

Kortom: technologie? Ja! Maar al het andere ook! En samen gaan we ervoor zorgen dat we dit voor elkaar gaan krijgen…Let’s Play!