Skip to main content
 

Samenwerking Cultuurkade en Let’s Play
Kunst & cultuur op school heeft grote invloed op de ontwikkeling van kinderen. Culturele activiteiten dragen bij aan het vormen van je persoonlijkheid. Kinderen leren ook allerlei vaardigheden door cultuureducatie zoals observeren, een mening vormen, ontdekken wat je mooi vindt of juist niet, ervaringen uitwisselen en begrip voor elkaar hebben. Wie naar kunst kijkt, kijkt naar zichzelf. Je leert jezelf er beter door kennen.

Cultuurkade brengt cultuuronderwijs naar de klas, van de kleuters tot de eindexamens. Samen met partners, cultuuraanbieders, gemeente en onderwijs zorgen we voor verrassende en leerzame programma’s waarmee we duizenden leerlingen elk jaar weer inspireren.

Ook Let’s Play en Cultuurkade werken bij diverse projecten samen. We kijken altijd hoe ieder hier vanuit eigen expertise aan kan bijdragen en hoe we elkaars projecten kunnen versterken. Zo slaan we de handen in één voor het Zuid-Willemsvaart project en Kunstructeur.

Zuid Willemsvaart
Voor het project rondom het 200-jarig bestaan van de Zuid Willemsvaart heeft Cultuurkade op verzoek van het onderwijs en de gemeente een educatief programma ontwikkeld. Al vanaf het begin in Let’s Play hier als partner bij betrokken. Zij denken mee én kijken hoe zij hierop aan kunnen haken voor alle Schijndelse scholen met hun expertise.

Kunstructeur
Het project Kunstructeur combineert kunst- en techniekonderwijs en versterkt de onderzoekende, ontwerpende en creatieve aspecten van beide disciplines. Zowel de inspiratiebijeenkomst voor leerkrachten als die voor leerlingen kan in Schijndel maar op één plaats plaatsvinden: Let’s Play. In het schooljaar 2021-2022 zal dit project voor de eerste keer plaatsvinden en gaan wij kijken hoe we deze samenwerking nog verder vorm kunnen geven.