Skip to main content
 

Elde College

POVO

In samenwerking met het Elde College gaan we zorgen voor een doorgaande lijn vanuit het primair onderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (PO).

Beroependagen
De beroependagen geven een podium aan lokale ondernemers. Zij bereiden een passende presentatie voor met interactieve elementen om de kinderen mee te nemen in hun dagelijkse wereld. Het zelf ervaren staat hierbij centraal.

Tool-strippenkaart
Op de tool-strippenkaart staan 50 tools waar de kinderen gedurende het doorstroomprogramma mee kennismaken. Hierbij is de bandbreedte van een schroevendraaier tot een borduurcomputer. De strippenkaart kunnen kinderen zelf laten aftekenen bij activiteiten die hieromheen georganiseerd worden. 

Inspiratiecircuit
De kinderen maken kennis met de beroepsgroepen op het Elde College: Zorg, Sciene, Groen en PIE/BWI.

Lego-challenges
Kinderen werken aan opdrachten die zij met LEGO uit gaan voeren. Denk hierbij aan het bouwen van een brug, waarbij zowel aandacht wordt besteed aan het technische gedeelte als aan de soft skills als samenwerken. 

Planagenda
De kinderen in groep 8 krijgen een planagenda. In 2022 nog geïnspireerd op de agenda van het Elde College en vanaf schooljaar 2022-2023 is de agenda voor de groepers 8 en de eerstejaars hetzelfde. Ze leren hierbij leren, plannen en er wordt gewerkt aan hun executieve functies.