Skip to main content
 

De Makers

Onderwijs met hoofd, hart en handen

Waarom de Makers?
De (onderwijs-)behoeften en talenten van een kind zijn voor ons een belangrijk uitgangspunt en daar willen we ons aanbod op afstemmen. Vanaf het schooljaar 2021-2022 starten we voor een groep specifieke kinderen bij Let’s Play de Makers. We starten met een eerste groep vanuit EBC Centrum (basisschool de Heijcant en ‘t Talent).

Er is een groeiende groep leerlingen, met een sterke behoefte aan meer praktische lessen. Deze behoefte kan ontstaan vanuit hun eigen talenten, leerstrategieën, cognitieve mogelijkheden, lijfelijke onrust of het gevoel niet erkend en/of begrepen te worden. We willen ook deze leerling in hun kracht gaan zetten, op weg naar meesterschap.

Hoe werkt het?
De Makers werkt met twee hoofdlijnen:

  1. De kinderen ontwikkelen hun talenten op het gebied van praktische vaardigheden middels praktische activiteiten
  2. De kinderen worden ondersteund in hun persoonlijke ontwikkeling op het gebied van welbevinden, executieve functies, sociale vaardigheden en gedrag.

De Makers wordt begeleid door twee professionals, zijnde een pedagogisch specialist en een praktijkdocent.

De praktijkdocent draagt zorg voor het aanbod van de praktijklessen, om kinderen uitdagend aanbod te bieden, passend bij hun talenten. Hierbij kunt u denken aan lessen omtrent houtbewerking, techniek, tuinieren, huishoudkunde etc. Het aanbod wordt afgestemd op de voorkeuren en doelen binnen de groep. Voorafgaand aan een periode van circa 10 weken wordt er een leerplan opgesteld voor het aanbod.

De pedagogisch specialist richt zich op de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen, gericht op executieve functies, welbevinden, sociale vaardigheden en gedrag. Voor, tijdens en na de Makersactiviteit gaat hij/zij in gesprek met de kinderen om te werken aan het zelfbeeld, zelfvertrouwen en de persoonlijke leerdoelen van de kinderen. Aan de hand van persoonlijke leerdoelen wordt gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. De pedagoog creëert samen met de kinderen een prettig leer- en leefklimaat binnen de groep, waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid dient te nemen. De pedagogisch specialist draagt ook zorg voor de transfer tussen de klusklas en de reguliere klas van de leerlingen. Zo zijn er tussenevaluaties, observaties en gesprekken met de groepsleerkracht om het rendement van de Makers een vervolg te kunnen geven in de reguliere klas.

Voor wie is de Makers bedoeld?
De Makers is bedoeld voor kinderen van groep 5-6-7-8 die meer begaafd zijn op praktisch gebied, kinderen die stagneren in hun cognitieve ontwikkeling en/of kinderen met een hulpvraag op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Om tegemoet te komen aan de diverse ontwikkelingsbehoeften van de leerlingen, is er  beperkte ruimte qua aantal leerlingen bij de Makers. De definitieve toelating wordt bepaald door de pedagogisch specialist van de Makers, in overleg met de Interne Begeleider van de leerling en de directie.