Skip to main content
 

Let's Play & Learn

Wat is Let's Play & Learn?

Een naschools aanbod wat zich richt op taal- en rekendoelen. Dit aanbod wordt aangevuld met activiteiten op het gebied wetenschap & techniek, cultuur en sport.

Waar?

In de lokalen van Let’s Play op BS De Heijcant (EBC Centrum), Conventstraat 10 in Schijndel.

Wanneer?

Een aantal dagen in de schoolvakanties en mogelijk in de toekomst op woensdagmiddagen.

Hoe werkt het?

Let’s Play & Learn is voor kinderen die graag extra aanbod krijgen voor rekenen en/of taal, gedrag of kinderen die Nederlands als tweede taal hebben. Ouders kunnen hun kind inschrijven voor het aanbod van Let’s Play. Zij kunnen deze keuze zelf maken of overleggen met de leerkracht of de intern begeleider van de school. Ouders melden hun kind zelf aan via het inschrijfformulier.

Wat kost het?

Het aanbod is gratis voor leerlingen van SKOPOS maar niet vrijblijvend. Wanneer een leerling is aangemeld voor het aanbod verwachten we ook dat hij/zij komt. Tijdens de bijeenkomsten werken we namelijk gericht aan een aantal doelen.

Wie begeleidt de leerlingen?

Er is altijd een medewerker van SKOPOS aanwezig tijdens het aanbod. Daarnaast maken we gebruik van gastdocenten, studenten en medewerkers van bijvoorbeeld Cultuurkade of andere instellingen waar we intensief mee samenwerken.

Contact