Opening Let’s Play

By 5 november 2018 november 13th, 2018 Nieuws

Op 4 en 5 oktober jongstleden was het zover. We mochten vol trots Let’s Play presenteren. Na twee jaar bouwen aan een plan, mensen, bedrijven, leerkrachten en directies met elkaar verbinden was het zover: we hebben, binnen SKOPOS, een inspirerende en prikkelende plek gecreëerd waar kinderen zich keer op keer kunnen verwonderen.

Kinderen, leerkrachten en directies van alle basisscholen, het georganiseerde bedrijfsleven uit Meierijstad en verschillende expertisediensten waren aanwezig tijdens de opening. Volwassenen vonden het kind in zichzelf terug tijdens ambachtelijke workshops. Er werd gedronken, gegeten en gepraat. Onder meer ondernemers, leerkrachten en ouders waren samen in gesprek over ‘onze’ kinderen. Meningen en visies werden volop uitgewisseld. Kernonderwerp van deze gesprekken was toch wel de toekomst van het kind. We hopen met Let’s Play kinderen de kans te geven om bekende en onbekende talenten bij zichzelf en elkaar te ontdekken en te ontwikkelen.