Inge Wouters heeft Let’s Play mede vorm gegeven, maar ook leerkrachten enthousiast gemaakt en is een inspiratiebron voor het hele project.

Laat je passie zien

Tijdens mijn werkzaamheden als scheikundige bij Philips Research had ik vaak groepen jonge mensen op bezoek om ze de leuke en interessante dingen van technologie te laten zien. Het viel me toen al op dat kinderen zeer verrassende vragen stelden en zelf met creatieve oplossingen kwamen. Ik leerde toen dat als kinderen verwonderd en verbaasd zijn over hetgeen ze zien en doen – er altijd verrassende vragen komen.

Mijn persoonlijke loopbaan heeft zich ontwikkeld in de richting van het verwonderen en enthousiasmeren van kinderen voor technologie en technische studies. Op dit moment ben ik bezig met het techniekpromotieprogramma van ASML in Veldhoven. De gehele technologische sector heeft namelijk een groot tekort aan technisch geschoold personeel op alle niveaus. Vanuit de overheid is aangegeven dat alle Nederlandse basisscholen in 2020 technologie een plek hebben moeten geven in hun onderwijs (Techniekpact 2020).

Binnen mijn werk ben ik bezig met het promoten van wetenschap en technologie, maar persoonlijk wil ik ieder kind kennis laten maken met allerlei facetten van wetenschap en technologie, zodat ze daarna -als ze op een leeftijd komen dat ze keuzes moeten maken- ook daadwerkelijk een bewuste keuze kunnen maken.

De technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller en iedereen zal er in meer of mindere mate mee te maken gaan krijgen. We gaan nooit meer terug naar 25 jaar geleden. We weten dus ook niet wat de beroepen van de toekomst zullen zijn, dus zullen we onze kinderen vaardigheden mee moeten geven waarmee ze zichzelf in die toekomst kunnen redden.

Toen onze zoon in 2014 naar de basisschool ging, ben ik met de leerkrachten en directie gaan praten wat de plannen waren van de school hoe zij technologie een plek zouden gaan geven. Het is zo jammer om te merken dat er zoveel gaande is in de Brainport regio en dat wij hier in Schijndel (en in heel Meijerijstad) daar zo weinig van mee krijgen. Via allerlei gesprekken ben ik enkele jaren geleden in contact gekomen met de enthousiaste beginnende projectgroep van Let’s Play! Mijn kennis en ervaring vanuit de Brainport regio neem ik mee in de projectgroep. Ik wil alleen al iedereen kennis laten maken met de vele leuke evenementen, zoals bijvoorbeeld de Dutch Technology Week en de Maker Fair.

Nu komt in het najaar Let’s Play echt tot leven. Ik ben benieuwd hoe de ruimte er uit zal gaan zien, maar nog meer benieuwd ben ik hoe het concept Let’s Play het onderwijs zal veranderen. Ik zie onze zoon wel met onderzoekend en ontdekkend leren aan de gang gaan en in Let’s Play het werkelijkheid laten worden.

Let’s Play kan kinderen letterlijk en figuurlijk ruimte geven om zich te ontwikkelen! In Let’s Play is er ruimte voor iedereen; voor zowel praktisch als theoretisch ingestelde kinderen.

Let’s Play is er ook voor leerkrachten, want zij zijn namelijk een van de belangrijkste beïnvloeders van onze kinderen en ik hoop dat zij Let’s Play omarmen. Maar wij -ouders- kunnen het onderwijs van onze kinderen niet alleen aan hen overlaten, maar samen met de leerkracht kunnen we de kinderen een completer beeld geven van hun toekomst. Iedereen heeft namelijk een passie die we door zouden willen geven. Ik zou daarom ook zeker iedereen die dit leest ouders, opa’s, oma’s, ondernemers enzovoort willen uitdagen om je eigen werk en/of passie te laten zien en delen in Let’s Play.

Let’s Share!
Inge Wouters