Let’s Play genoemd in onderzoek

By 5 december 2018 februari 11th, 2019 Nieuws

Agrifoodcapital heeft onderzoek gedaan naar Technieklokalen en Ontdeklabs in Noordoost-Brabant. De resultaten van het onderzoek zijn onlangs gepresenteerd bij gastheer Actemium (Edulab) in Meierijstad. Uit het onderzoek kwam onder meer het gemeenschappelijke doel van initiatiefnemers naar voren. Door middel van technieklokalen en Ontdeklabs wil men kinderen enthousiasmeren voor en in contact brengen met technologie. Met verwonderen, onderzoeken en ondernemen als de universele taal.

Let’s Play werd in dit onderzoek genoemd als een breed neergezet ontdeklab, waarbij spelen en leren centraal staat. Best practice beschrijving in het onderzoek: “De domeinen ontwerp, markt, natuur en techniek vormen hierbij het speelveld voor verwonderen, onderzoeken en ontdekken. Dit initiatief wordt breed gedragen binnen PO onderwijs en is neergezet met de krachten vanuit het lokale bedrijfsleven en overheid.”

Agrifoodcapital faciliteert de Technieklab on Tour en hoopt in maart 2019 met een tweede sessie te komen. In samenwerking met VNO-NCW Brabant Zeeland wordt een visiedocument opgesteld.