Enkele jaren geleden sprak ik tijdens een studiedag van Skopos en de ondersteuningseenheid van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs over een zaadje planten en tot groei brengen. Ik daagde jullie allemaal uit met een innovatief idee te komen waarvoor ik een bedrag beschikbaar stelde om het verder te ontwikkelen. Zo begon het ooit…..

Een aantal van onze collega’s kwamen met het idee van een talentenlokaal, een lokaal waarin kinderen zich konden verwonderen, hun talenten konden verkennen en ontplooien en realiseerde dat ook in hun school. Een kleinschalige voorziening die, zo bleek, voorzag in een behoefte en die succesvol bleek. Kinderen vertoeven er graag, leren er al doende en kunnen al dan niet aan de slag met gerichte opdrachten. Kunnen er groeien, kunnen er ontwikkelen en leren er ontdekkend en ontwerpend.

Ook toen we in het proces richting het formuleren van strategisch beleid aan kinderen vroegen hoe hun school van de toekomst er uit moest zien gaven zij adviezen in de richting van meer buiten leren, meer leren door te doen, meer techniek en ICT, meer met en van elkaar leren, zelf oplossingen en antwoorden mogen vinden, enz. En het is dan ook niet voor niets dat één van de ontwikkellijnen uit ons samen opgestelde Strategisch Beleidsplan “Gretig Groeien”, de lijn van komen tot passend, verrassend en toekomstgericht onderwijs is.

En wie de uitslagen van de recent afgenomen tevredenheidspeilingen bekijkt (ze worden óf binnenkort met jullie besproken óf zijn inmiddels al met jullie besproken) ziet dat leerlingen bij menige school de opmerking maken dat er te weinig wordt gedaan met de 21ste eeuwse vaardigheden, inzet van ICT en het ontdekkend en ontwerpend leren.

De enthousiastelingen van weleer zaten in de tussentijd echter ook niet stil en brachten hun idee onder de aandacht van steeds meer mensen, het bestuur, de Schijndelse ondernemers, collega’s van andere scholen, directeuren van de andere scholen, de gemeente, enz. Hun oorspronkelijke idee ontwikkelde zich gestaag door.

Het plan ontstond om in Schijndel tot één plek te komen waar alles bij elkaar komt. Waar alle Schijndelse kinderen bij elkaar kunnen komen, samen kunnen leren en groeien en waar ze allemaal kunnen genieten van de verwondering. Maar ook de plek waar alle Skoposleerkrachten samen kunnen komen, samen kunnen leren, samen kunnen zoeken naar nieuwe werkvormen en waar verrassend passend en toekomstgericht onderwijs vorm kan krijgen.

Een projectgroep ontstond, een inspiratiegroep werd gecreëerd en zo groeide draagvlak en enthousiasme en bekendheid.

In december nam het bestuur het definitieve besluit om het kleine zaadje, dat inmiddels is uitgegroeid tot een allesomvattend plan, daadwerkelijk te gaan realiseren, om zodoende in Schijndel en in de Schijndelse scholen echt werk te gaan maken van ontdekkend en ontwerpend leren, Let’s Play is een feit en gaat er komen!

We krijgen daarmee de unieke kans om kinderen in een betekenisvolle leeromgeving te brengen waar ze zich kunnen verwonderen, waar zij hun talenten kunnen verkennen en ontwikkelen, waar ze zelf tot oplossingen kunnen komen voor door ons aangedragen of door hen zelf bedachte problemen of vraagstellingen en waar ze de vaardigheden kunnen verwerven die nodig zijn om in deze tijd, de 21ste eeuw, mee te kunnen doen in de steeds veranderende samenleving. Maar het biedt ook de kans voor onszelf om zelf te leren, te ontdekken, te verwonderen en te genieten van kinderen die zelf regie pakken en hun talenten kunnen ontplooien, want zeg nu zelf,…….. daar doen we het toch voor!

De komende maanden gaan we met vele collega’s door en verder met het onderwijskundig invullen van het plan. We gaan de mogelijkheden die Let’s Play kan bieden bij jullie allen onder de aandacht brengen en gaan aan de slag om de fysieke plek in het centrum van Schijndel ook daadwerkelijk te realiseren.

Dat doen we niet alleen als Skopos, maar dat doen we samen met het Schijndels Netwerk voor Ondernemers en Ondernemers Contact Schijndel en ook de gemeente zullen we gaan proberen aan te laten haken. Daarnaast gaan we ook nadenken over hoe we (groot)ouders kunnen gaan betrekken bij Let’s Play en daarmee proberen om de buitenwereld naar binnen te halen en de binnenwereld naar buiten te brengen. Kortom de komende maanden brengen we de bijna volgroeide plant naar zijn definitieve plek!

Ik hoop dat jullie de open mindset willen hanteren als je over dit plan wordt geïnformeerd, als je wordt benaderd om mee te gaan denken en doen, als je na gaat denken over hun deze plek een bijdrage kan leveren aan jouw handelen in je lokaal met je groep en vice versa. Durf te denken, durf te dromen en gun niet alleen jezelf de scharrelruimte, maar geef die ook door aan de kinderen in je groep en op je school. Doe mee!

Dus,……… come on Let’s Play!

 

Marcel van den Hoven

Algemeen Directeur Skopos

voor elkaar gaan krijgen…Let’s Play!