Category

Nieuws

Subsidie onderwijsinnovatiefonds

By | Nieuws

Deze week ontving Let’s Play een prachtige cheque uit handen van Coby van de Pas (wethouder Meierijstad) uit het onderwijsinnovatiefonds. Gaaf dat Let’s Play als eerste uit dit potje mag putten. Hiermee hebben we nog meer ruimte om kinderen te verwonderen!

Scholen uit het primair en voortgezet onderwijs kunnen subsidie aanvragen via het onderwijsinnovatiefonds voor bijzondere, vernieuwende ontwikkelingen. Wethouder Coby van der Pas geeft aan dat Meierijstad innovatie in het onderwijs belangrijk vindt. Dit draagt immers bij aan de ontwikkeling van talenten van kinderen, een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs én de toekomstige arbeidsmarkt.

Lees meer over de subsidie van het onderwijsinnovatiefonds.

Augmented reality zandtafel

By | Nieuws

Bijzondere zandtafel

Zandtafels… ze zijn er in verschillende soorten en maten. Op onze locatie wilden we ook graag een zandtafel. Uiteraard kozen we niet voor een reguliere zandtafel. In samenwerking met dWise Computers werd er een heuse augmented reality zandtafel geplaatst! Door middel van een beamer worden de creaties van kinderen omgezet tot landschappen. Bergjes zand worden bruin zoals bergen, weggegraven stukken worden water en het overige zand wordt groen.

Augmented reality

Augmented Reality is een methode om digitale beelden over het werkelijke beeld en/of de werkelijkheid weer te geven. Wanneer kinderen met het zand spelen en een landschap bouwen, zorgt augmented reality ervoor dat het zandschap weergegeven wordt als een daadwerkelijk landschap.

Door middel van de augmentend reality zandtafel hopen we de creativiteit van kinderen te stimuleren. Een mooie toevoeging aan onze, al zo bijzondere, locatie!

Samenwerking dWise Computers

dWise Computers zorgde er eerder voor dat onder andere tablets, laptops en meerdere Oculus Go’s geleverd werden bij Let’s Play. De installatie van een augmented reality zandtafel behoort niet tot hun dagelijkse werkzaamheden. Omdat we al langer met dWise Computers samenwerken, voelde het erg vertrouwd om ook deze uitdaging met hen aan te gaan.

ASML weken: 20, 21, 24 en 25 juni

By | Nieuws

Acht werknemers van ASML hebben tijd vrijgemaakt om kinderen meer te leren over programmeren en robotica. De ASML weken staan onder leiding van Inge Wouters en worden gefaciliteerd door ASML. Het doel van deze weken is om zoveel mogelijk kinderen tussen de vier en twaalf jaar oud in aanraking te laten komen met deze vorm van techniek.

Bedrijfsbezoeken voor schoolkinderen

By | Nieuws

Op vrijdag 25 januari heeft het Schijndels Netwerk van Ondernemers een bijeenkomst gehouden bij Let’s Play. Twaalf ondernemers dachten, gezamenlijk, na over de mogelijkheden van bedrijfsbezoeken voor schoolkinderen. Tevens hebben ondernemers, die niet aanwezig konden zijn bij de bijeenkomst, hun positieve reacties achtergelaten. Let’s Play kan meerdere bedrijfsbezoeken gaan plannen!

Wil je ook jouw bedrijf laten zien, mooie momenten voor kinderen creëren om de praktijk te leren kennen én trots zijn op dat wat we in Schijndel hebben en maken met elkaar? Neem dan contact met ons op! 

Let’s Play genoemd in onderzoek

By | Nieuws

Agrifoodcapital heeft onderzoek gedaan naar Technieklokalen en Ontdeklabs in Noordoost-Brabant. De resultaten van het onderzoek zijn onlangs gepresenteerd bij gastheer Actemium (Edulab) in Meierijstad. Uit het onderzoek kwam onder meer het gemeenschappelijke doel van initiatiefnemers naar voren. Door middel van technieklokalen en Ontdeklabs wil men kinderen enthousiasmeren voor en in contact brengen met technologie. Met verwonderen, onderzoeken en ondernemen als de universele taal.

Let’s Play werd in dit onderzoek genoemd als een breed neergezet ontdeklab, waarbij spelen en leren centraal staat. Best practice beschrijving in het onderzoek: “De domeinen ontwerp, markt, natuur en techniek vormen hierbij het speelveld voor verwonderen, onderzoeken en ontdekken. Dit initiatief wordt breed gedragen binnen PO onderwijs en is neergezet met de krachten vanuit het lokale bedrijfsleven en overheid.”

Agrifoodcapital faciliteert de Technieklab on Tour en hoopt in maart 2019 met een tweede sessie te komen. In samenwerking met VNO-NCW Brabant Zeeland wordt een visiedocument opgesteld.

Opening Let’s Play

By | Nieuws

Op 4 en 5 oktober jongstleden was het zover. We mochten vol trots Let’s Play presenteren. Na twee jaar bouwen aan een plan, mensen, bedrijven, leerkrachten en directies met elkaar verbinden was het zover: we hebben, binnen SKOPOS, een inspirerende en prikkelende plek gecreëerd waar kinderen zich keer op keer kunnen verwonderen.

Kinderen, leerkrachten en directies van alle basisscholen, het georganiseerde bedrijfsleven uit Meierijstad en verschillende expertisediensten waren aanwezig tijdens de opening. Volwassenen vonden het kind in zichzelf terug tijdens ambachtelijke workshops. Er werd gedronken, gegeten en gepraat. Onder meer ondernemers, leerkrachten en ouders waren samen in gesprek over ‘onze’ kinderen. Meningen en visies werden volop uitgewisseld. Kernonderwerp van deze gesprekken was toch wel de toekomst van het kind. We hopen met Let’s Play kinderen de kans te geven om bekende en onbekende talenten bij zichzelf en elkaar te ontdekken en te ontwikkelen.