Category

Nieuws

Inspiratiegroep Let’s Play

By Nieuws

Inspiratiegroep Let's Play

De afgelopen anderhalf jaar zijn we als inspiratiegroep (voorheen stuurgroep) meerdere keren bij elkaar gekomen om te zorgen voor een breed aanbod van activiteiten bij Let’s Play. Deze activiteiten zijn vrijwel altijd binnen een thema uitgewerkt. Op woensdag 3 juni hebben we de werkwijze van het afgelopen anderhalf jaar geëvalueerd. We zijn er trots op dat we zoveel bezoekers hebben mogen ontvangen bij Let’s Play en dat we veel kinderen en leerkrachten geïnspireerd hebben. De afgelopen anderhalf jaar hebben we veel belevingen ontworpen en uitgeprobeerd. Er stonden inmiddels meer dan 180 activiteiten op de website. We willen het komende half jaar meer overzicht gaan creëren door kritisch naar de belevingen te kijken en door te gaan met onze succes belevingen.

Daarnaast willen we als Let’s Play een onderwijsinhoudelijke ontwikkeling maken. We hebben gekeken naar wat de rol is van Let’s Play binnen SKOPOS en hoe we dit verder kunnen doorontwikkelen zodat Let’s Play nog meer verankerd wordt binnen de koers van SKOPOS. Daarom willen we meer gaan werken met tools en vaardigheden in plaats van een specifiek thema voor de belevingen. Je hebt als leerkracht een doel met je bezoek aan Let’s Play. De kinderen ontdekken en doen ervaringen op om zo met vaardigheden te oefenen. Daarna volgt het toepassen in een project of activiteit.

We gaan op zoek naar een vaste opbouw in de activiteiten en willen gaan kijken waar we een koppeling kunnen maken met het nieuwe curriculum.nu en op welke wijze we goede feedback kunnen geven aan onze collega’s. Ook willen we het stellen van de juiste onderzoeksvragen een duidelijkere plek geven binnen Let’s Play.

Wij zijn ervan overtuigd dat een bezoek aan Let’s Play van toegevoegde waarde moet zijn voor het onderwijs. Niet alleen tijdens het bezoek aan Let’s Play maar ook daarna. Het betekent iets voor je mindset als onderwijsprofessional. Daar gaan we de komende periode meer focus op leggen.

Annemieke Burg – projectcoördinator Let’s Play

Let’s Play Kisten

By Nieuws

Let's Play Kisten

Helaas blijft Let’s Play dicht tot de zomervakantie. In verband met de momenteel geldende protocollen rondom het Coronavirus is het niet toegestaan met leerlingen naar een andere locatie te gaan. Of dit verandert na de zomervakantie is op dit moment nog onzeker. Natuurlijk willen we graag dat de scholen gebruik kunnen blijven maken van het aanbod van Let’s Play. We hebben daarom een hybride vorm van Let’s Play opgestart. Zolang Let’s Play de deuren dicht moet houden, kun je een les van Rosan bespreken voor op jouw school. Rosan komt dan met een van de Let’s Play leskisten naar de gewenste schoollocatie. We hebben op dit moment drie Let’s Play Kisten ontwikkeld:

Programmeren
Programmeer jouw juf of meester tot hagelslagrobot. We laten de kinderen  nadenken over computertaal zonder dat zij een computer nodig hebben. Hoe smeer je nu eigenlijk een boterham met hagelslag? Welke stappen moet je daarvoor nemen? Zo gaan we op interactieve wijze aan de slag met coderen. Door na te denken over de stappen die kinderen moeten nemen, leren zij in eenvoudige algoritmes te denken. Daarna kan de helft van de klas aan de slag met het programmeren van een robot (mbot) en de andere helft codeert een Dance Party.

3D ontwerpen
Met deze Let’s Kist leren kinderen vormgeven in Tinkercad. De kinderen gaan aan de slag met een 3D een model in TinkerCad. Zo leren zij het online computerprogramma kennen en kunnen zij aan het einde van de les een voorwerp maken. Een account in TinkerCad is gratis.

Coronavirus
Geloof jij alles wat ze zeggen over het Coronavirus? Handen wassen, hoezo dan? Ze zien er niet vies uit. Niezen in je mouw, hoezo dan? Voordat Rosan bij Let’s Play werkte, was ze actief bij een laboratorium als Biotechnoloog. Rosan gaat met de klas aan de slag om micro-organismes zichtbaar te maken. Met twee proeven en uitleg over wat virussen, bacteriën en vaccinaties zijn. Boek direct deze Let’s Kist!

Een leskist ontdekkend leren voor kleuters is in ontwikkeling. Alle kisten zijn te bekijken en te boeken via onze reguliere website. De eerste groepen zijn al aan de slag geweest met de kisten en zijn nu op eigen initiatief nog steeds bezig met online leren programmeren. Wil je ook een leskist in de klas? Neem contact op met Rosan (r.kuijpers@skoposschijndel.nl)

Samen zetten we door – column Tessa

By Nieuws

Samen zetten we door - column Tessa

Als trotse initiator van ontdeklabs in Someren, Deurne en Oss heb ik de ontwikkelingen rondom de start van Let’s Play bij SKOPOS in Schijndel vanaf een afstand maar met veel interesse gevolgd. Er zijn bij veel schoolbesturen inspiratielokalen en ontdeklabs ontstaan; maar Let’s Play is op veel manieren uniek te noemen. Wauw, wat ziet het er prachtig uit. De inrichting en afwerking dragen zeker bij aan de verwondering van de bezoekers, jong en oud. Ook uniek is de samenwerking met het lokale bedrijfsleven. Van de betrokkenheid van de Schijndelse ondernemers bij het onderwijs kunnen veel schoolbesturen enkel dromen.

Met heel veel zin en energie mocht ik per 1 februari jongstleden het stokje overnemen van Maikel de la Cousine. Geen eenvoudige taak als je ziet wat Maikel heeft neergezet en hoe betrokken hij nog steeds is bij Let’s Play. Ik geloof helemaal in het concept en wil graag met alle betrokkenen werken aan de doorontwikkeling daarvan. Jammer natuurlijk dat het coronavirus voor wat vertraging zorgt. Medio maart moest het onderwijs de deuren sluiten. Binnen twee dagen zijn we overgestapt op online onderwijs. Ook Let’s Play ging online leerlabs aanbieden waar kinderen vanuit huis aan deel konden nemen. Zo konden de kinderen robots bouwen, 3D ontwerpen make of zelfs als journalist aan de slag voor de Mooi Schijndel krant.

Vanaf mei gingen de scholen gedeeltelijk weer open en vanaf 11 juni zijn gelukkig alle leerlingen weer elke dag welkom. De geldende protocollen geven echter aan dat Let’s Play helaas nog niet open mag. Samen met de inspiratiegroep (leerkrachten vanuit de diverse locaties) hebben we daarom een hybride aanbod opgezet waarbij Rosan met materialen naar de scholen gaat.  We zorgen ervoor dat leerlingen op hun eigen school toch gebruik kunnen maken van de faciliteiten van Let’s Play.

We weten nog niet wanneer we fysiek de deuren weer mogen openen, maar we blijven volop bezig met de doorontwikkeling van het onderwijskundig concept van Let’s Play. Het aanbod houden we opnieuw tegen het licht en we zorgen ervoor dat het aansluit bij doelstellingen van Let’s Play. Binnenkort hoop ik ook met de projectgroep weer nieuwe stappen te kunnen zetten. De deuren zijn dan wel tijdelijk even dicht, we staan open voor samenwerkingen en ideeën. We hopen jullie snel weer te zien bij Let’s Play!

Met vriendelijke groet,

Tessa van Zadelhoff – projectleider Let’s Play

Let’s Play in combinatie met crea atelier

By Nieuws

Let’s Play in combinatie met crea atelier

Dit schooljaar hebben we ervoor gekozen om onze leeromgevingen te koppelen aan Let’s Play. Een aantal weken staat binnen onze school een bepaalde leeromgeving centraal. We zijn dit jaar begonnen met ‘Respect en verbondenheid’. We bieden de kinderen gedurende een afgesproken periode een rijke leeromgeving aan binnen dit onderwerp. Tijdens de lessen wereldoriëntatie  hebben we bijvoorbeeld gewerkt aan: het oplossen van een maatschappelijk probleem, vooroordelen, godsdiensten en mediawijsheid. Iedere vrijdagmiddag hebben de groepen 6,7 en 8 crea atelier waarbij Let’s Play dit jaar een vast onderdeel is.

Iedere week gaat er een leerkracht met twee ouders naar Let’s Play en om daar activiteiten te doen in het kader van de leeromgeving. Dit doen we in circuitvorm, dus iedere week gaan er andere kinderen naar Let’s Play. We hebben wel drie weken hetzelfde onderdeel. Dit is prettig qua voorbereiding. Tijdens crea atelier kun je lessen zo vormgeven dat Let’s Play daar een onderdeel van is. Zo hebben leerlingen tijdens crea atelier een strip gemaakt over omgaan met elkaar. Bij Let’s Play hebben ze zichzelf met het Greenscreen in de strip gezet. Rosan heeft alles weer terug gemaild en dit hebben de leerlingen op school weer verwerkt. Wanneer leerlingen niet aan de beurt waren bij het Greenscreen, hebben ze gewerkt aan opdrachtkaarten over het leven met een handicap. De kinderen kunnen door verschillende proefjes ervaren hoe het is om te leven met een handicap. Hoe doe je boodschappen met éém arm, als je blind/doof bent?

We hebben de tweede leeromgeving gewerkt aan ‘Reizen door de wereld’. Hier hebben de kinderen bij Let’s Play door middel van de Sandbox een eiland ontworpen. Ze hebben ook geëxperimenteerd met drones en raceauto’s. Tijdens de creamiddag hebben ze een schatkaart gemaakt bij het zelf ontworpen eiland. De resultaten waren fantastisch en de kinderen waren heel erg enthousiast. Leeromgeving 3 gaat over ‘Personen van vroeger’ en hierbij zetten we de Virtual Reality brillen in om een kijkje in het achterhuis van Anne Frank te nemen.

We vinden het superfijn werken op deze manier en erg waardevol. Wat ook fijn is dat Rosan voor alles openstaat en heel graag mee wil denken.

Groetjes,

Leerkrachten bovenbouw van basisschool De Regenboog

Samenwerking Makerswerkplaats en Cultuurkade

By Nieuws

Makerswerkplaats

Ideeën ontstaan als je met materialen aan de slag gaat. Door te experimenteren met verschillende technieken en materialen, ontdek je hoé je iets gaat maken. Dat is de gedachte achter de Makerswerkplaats op de CHV Noordkade in Veghel. En die gedachte sluit aan bij de gedachte van Let’s Play. We willen immers kinderen de kans geven bekende en onbekende talenten bij zichzelf en elkaar te ontdekken en te ontwikkelen. Daarom werkt Let’s Play ook samen met de Makerswerkplaats. Zo kunnen we een uitgebreid aanbod realiseren en kinderen de kans geven talenten te ontdekken.

Cultuurkade

Let’s Play werkt niet alleen met de makerswerkplaats samen, maar zoekt in de breedst mogelijke zin van het woord de samenwerking op! De samenwerking met de Cultuurkade is een logische stap en vergroot het activiteitenaanbod van beide organisaties. Activiteiten van de Cultuurkade boek je eenvoudig van Let’s Play én ook andersom werkt dat zo.

Samenwerking Elde College

By Nieuws

‘t Elde College was al vanaf de start van Let’s Play erg betrokken. Vanaf volgend jaar wordt de samenwerking met het Elde College nog tastbaarder doordat er activiteiten in ’t Elde college worden georganiseerd en ook leerlingen van ’t Elde college kunnen speciale workshops bij Let’s Play gaan volgen.

Een bijzondere mijlpaal

By Nieuws

WOW! 10.000 bezoekers bij Let’s Play! Dat had Let’s Play niet durven hopen toen vorig jaar in oktober de deuren geopend werden. Een krappe 10 maanden is Let’s Play nu bezig en heeft het aan Schijndel kunnen laten zien wat verwondering doet met kinderen. Kinderen hebben ongeremd kunnen ontdekken, genieten, proeven , ruiken, voelen en daarmee dus ook kunnen leren. Verwondering heeft ervoor gezorgd dat kinderen hun talenten leerden kennen en dat leerkrachten even met de armen over elkaar konden genieten. Kinderen hebben tal van beroepen leren kennen, nieuwe technologieën ontdekt en op allerlei manieren gezien hoe mooi onze wereld is. Hiermee ontstaat vaak een omgekeerd leerproces: de leerling geeft les aan de leerkracht! Leerkrachten hebben meer dan eens aangegeven dat: ‘gedragsproblematieken even verdwijnen’ en daar is Let’s Play het meest trots op omdat ze hiermee kinderen in hun kracht zetten. Van kleuter tot en met groep acht leerling…  er is aanbod gecreëerd wat telkens wordt verscherpt door alle goede feedback van de leerkrachten. Dit kan natuurlijk niet zonder alle partners en de steun van het SKOPOS bestuur dat er altijd is. Ook blijft de partnerkring groeien waardoor het aanbod steeds vernieuwend blijft. In de breedte is er ook veel ontwikkeling. Let’s Play heeft inmiddels een uitleenfunctie, organiseert bedrijfsbelevingen, werkt nauw samen met de Cultuurkade en daar wordt vanaf volgend schooljaar een prachtige samenwerking met ’t Elde college aan toegevoegd. De laatst genoemde is vanaf de start al betrokken geweest, maar vanaf volgend jaar wordt het nog meer tastbaar doordat er activiteiten in ’t Elde college worden georganiseerd en ook leerlingen van ’t Elde college kunnen speciale workshops bij Let’s Play gaan volgen.

Inmiddels zijn ook al meer dan 60 schoolbesturen en/of onderwijsinstanties uit het hele land en buitenland op bezoek geweest om met eigen ogen te zien hoe er op een moderne manier wordt ingestoken op het talent van onze bezoekers. Schijndel is dus op de nationale onderwijskaart gezet en dit levert ook weer mooie samenwerking op. Volgend schooljaar gaan alle ontwikkelingen onverminderd door en gaat Let’s Play voor nog meer verwondering.

Subsidie onderwijsinnovatiefonds

By Nieuws

Deze week ontving Let’s Play een prachtige cheque uit handen van Coby van de Pas (wethouder Meierijstad) uit het onderwijsinnovatiefonds. Gaaf dat Let’s Play als eerste uit dit potje mag putten. Hiermee hebben we nog meer ruimte om kinderen te verwonderen!

Scholen uit het primair en voortgezet onderwijs kunnen subsidie aanvragen via het onderwijsinnovatiefonds voor bijzondere, vernieuwende ontwikkelingen. Wethouder Coby van der Pas geeft aan dat Meierijstad innovatie in het onderwijs belangrijk vindt. Dit draagt immers bij aan de ontwikkeling van talenten van kinderen, een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs én de toekomstige arbeidsmarkt.

Lees meer over de subsidie van het onderwijsinnovatiefonds.

Augmented reality zandtafel

By Nieuws

Bijzondere zandtafel

Zandtafels… ze zijn er in verschillende soorten en maten. Op onze locatie wilden we ook graag een zandtafel. Uiteraard kozen we niet voor een reguliere zandtafel. In samenwerking met dWise Computers werd er een heuse augmented reality zandtafel geplaatst! Door middel van een beamer worden de creaties van kinderen omgezet tot landschappen. Bergjes zand worden bruin zoals bergen, weggegraven stukken worden water en het overige zand wordt groen.

Augmented reality

Augmented Reality is een methode om digitale beelden over het werkelijke beeld en/of de werkelijkheid weer te geven. Wanneer kinderen met het zand spelen en een landschap bouwen, zorgt augmented reality ervoor dat het zandschap weergegeven wordt als een daadwerkelijk landschap.

Door middel van de augmentend reality zandtafel hopen we de creativiteit van kinderen te stimuleren. Een mooie toevoeging aan onze, al zo bijzondere, locatie!

Samenwerking dWise Computers

dWise Computers zorgde er eerder voor dat onder andere tablets, laptops en meerdere Oculus Go’s geleverd werden bij Let’s Play. De installatie van een augmented reality zandtafel behoort niet tot hun dagelijkse werkzaamheden. Omdat we al langer met dWise Computers samenwerken, voelde het erg vertrouwd om ook deze uitdaging met hen aan te gaan.

ASML weken: 20, 21, 24 en 25 juni

By Nieuws

Acht werknemers van ASML hebben tijd vrijgemaakt om kinderen meer te leren over programmeren en robotica. De ASML weken staan onder leiding van Inge Wouters en worden gefaciliteerd door ASML. Het doel van deze weken is om zoveel mogelijk kinderen tussen de vier en twaalf jaar oud in aanraking te laten komen met deze vorm van techniek.