Category

Magazine

Paaspop Academy

By Magazine

De Paaspop Academy wordt georganiseerd om met anderen in gesprek te gaan en van elkaar te leren. Het is daarmee het ultieme moment waarop studenten en professionals elkaar ontmoeten. Het thema van dit jaar was: Grenzeloos circulair. En Let’s Play was erbij! In gesprek met mensen uit het onderwijs, ondernemers en mensen van de overheid. De Paaspop Acadamy wordt georganiseerd door Stichting Paaspop en Fontys Academy for Creative Industries en vindt plaats op de festivallocatie van Paaspop. De Paaspop Academy heeft een open karakter. Interactie wordt zoveel mogelijk gestimuleerd, daar horen niet te veel grenzen bij.

Het thema Grenzeloos circulair symboliseert het vervagen van grenzen in de huidige maatschappij. Er wordt gesproken over een maatschappij waarin iedereen alles kan bereiken. Daarmee vervagen ook sociale grenzen. Bestaat er echter wel een wereld zonder grenzen? Met circulair wordt verwezen naar de circulaire economie. Een economie met het doel is om hergebruik van producten en grondstoffen te maximaliseren. Binnen deze vorm van economie zijn er twee kringlopen van materialen. Er bestaat een biologische kringloop waarin reststoffen, na gebruik, op een veilige manier terugkomen in de natuur. Daarnaast bestaat er ook een technische kringloop waarbij producten zo zijn geproduceerd dat deze opnieuw gebruikt kunnen worden. De Paaspop Acadamy noemt: “Circulair. Zonder begin en eind. Grenzeloos.”

 

Tausch brand sensations

Bedrijf in beeld: TAUSCH

By Magazine

Vriend vanaf het eerste uur: TAUSCH. Na een ontmoeting op de beursvloer Schijndel is er een hechte samenwerking ontstaan. Naast de vormgeving wordt er door directeur/eigenaar Maarten vd Vaart actief meegedacht in de stuurgroep. Een fantastische partner die een grote heeft gespeeld in de professionalisering en positionering van Let’s Play

‘’Ik geloof in talenten van mensen. Mensen in hun kracht zetten. Voor mijn gevoel wordt dit te weinig gedaan met onze leerlingen in Nederland. Door “Lets play” kunnen wij samen zorgen dat er meer talent wordt benut van onze volgende generatie. Ervoor zorgen dat zij met veel plezier in het leven de juiste keuzes kunnen maken om over enige jaren die baan of richting te kiezen waarin zij zich zelf kunnen zijn en lol zullen beleven!’’

Maarten vd Vaart (directeur/eigenaar TAUSCH)

 

Let's Play

Come on, Let’s Play!

By Magazine

Enkele jaren geleden sprak ik tijdens een studiedag van Skopos en de ondersteuningseenheid van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs over een zaadje planten en tot groei brengen. Ik daagde jullie allemaal uit met een innovatief idee te komen waarvoor ik een bedrag beschikbaar stelde om het verder te ontwikkelen. Zo begon het ooit…..

Een aantal van onze collega’s kwamen met het idee van een talentenlokaal, een lokaal waarin kinderen zich konden verwonderen, hun talenten konden verkennen en ontplooien en realiseerde dat ook in hun school. Een kleinschalige voorziening die, zo bleek, voorzag in een behoefte en die succesvol bleek. Kinderen vertoeven er graag, leren er al doende en kunnen al dan niet aan de slag met gerichte opdrachten. Kunnen er groeien, kunnen er ontwikkelen en leren er ontdekkend en ontwerpend.

Ook toen we in het proces richting het formuleren van strategisch beleid aan kinderen vroegen hoe hun school van de toekomst er uit moest zien gaven zij adviezen in de richting van meer buiten leren, meer leren door te doen, meer techniek en ICT, meer met en van elkaar leren, zelf oplossingen en antwoorden mogen vinden, enz. En het is dan ook niet voor niets dat één van de ontwikkellijnen uit ons samen opgestelde Strategisch Beleidsplan “Gretig Groeien”, de lijn van komen tot passend, verrassend en toekomstgericht onderwijs is.

En wie de uitslagen van de recent afgenomen tevredenheidspeilingen bekijkt (ze worden óf binnenkort met jullie besproken óf zijn inmiddels al met jullie besproken) ziet dat leerlingen bij menige school de opmerking maken dat er te weinig wordt gedaan met de 21ste eeuwse vaardigheden, inzet van ICT en het ontdekkend en ontwerpend leren.

De enthousiastelingen van weleer zaten in de tussentijd echter ook niet stil en brachten hun idee onder de aandacht van steeds meer mensen, het bestuur, de Schijndelse ondernemers, collega’s van andere scholen, directeuren van de andere scholen, de gemeente, enz. Hun oorspronkelijke idee ontwikkelde zich gestaag door.

Het plan ontstond om in Schijndel tot één plek te komen waar alles bij elkaar komt. Waar alle Schijndelse kinderen bij elkaar kunnen komen, samen kunnen leren en groeien en waar ze allemaal kunnen genieten van de verwondering. Maar ook de plek waar alle Skoposleerkrachten samen kunnen komen, samen kunnen leren, samen kunnen zoeken naar nieuwe werkvormen en waar verrassend passend en toekomstgericht onderwijs vorm kan krijgen.

Een projectgroep ontstond, een inspiratiegroep werd gecreëerd en zo groeide draagvlak en enthousiasme en bekendheid.

In december nam het bestuur het definitieve besluit om het kleine zaadje, dat inmiddels is uitgegroeid tot een allesomvattend plan, daadwerkelijk te gaan realiseren, om zodoende in Schijndel en in de Schijndelse scholen echt werk te gaan maken van ontdekkend en ontwerpend leren, Let’s Play is een feit en gaat er komen!

We krijgen daarmee de unieke kans om kinderen in een betekenisvolle leeromgeving te brengen waar ze zich kunnen verwonderen, waar zij hun talenten kunnen verkennen en ontwikkelen, waar ze zelf tot oplossingen kunnen komen voor door ons aangedragen of door hen zelf bedachte problemen of vraagstellingen en waar ze de vaardigheden kunnen verwerven die nodig zijn om in deze tijd, de 21ste eeuw, mee te kunnen doen in de steeds veranderende samenleving. Maar het biedt ook de kans voor onszelf om zelf te leren, te ontdekken, te verwonderen en te genieten van kinderen die zelf regie pakken en hun talenten kunnen ontplooien, want zeg nu zelf,…….. daar doen we het toch voor!

De komende maanden gaan we met vele collega’s door en verder met het onderwijskundig invullen van het plan. We gaan de mogelijkheden die Let’s Play kan bieden bij jullie allen onder de aandacht brengen en gaan aan de slag om de fysieke plek in het centrum van Schijndel ook daadwerkelijk te realiseren.

Dat doen we niet alleen als Skopos, maar dat doen we samen met het Schijndels Netwerk voor Ondernemers en Ondernemers Contact Schijndel en ook de gemeente zullen we gaan proberen aan te laten haken. Daarnaast gaan we ook nadenken over hoe we (groot)ouders kunnen gaan betrekken bij Let’s Play en daarmee proberen om de buitenwereld naar binnen te halen en de binnenwereld naar buiten te brengen. Kortom de komende maanden brengen we de bijna volgroeide plant naar zijn definitieve plek!

Ik hoop dat jullie de open mindset willen hanteren als je over dit plan wordt geïnformeerd, als je wordt benaderd om mee te gaan denken en doen, als je na gaat denken over hun deze plek een bijdrage kan leveren aan jouw handelen in je lokaal met je groep en vice versa. Durf te denken, durf te dromen en gun niet alleen jezelf de scharrelruimte, maar geef die ook door aan de kinderen in je groep en op je school. Doe mee!

Dus,……… come on Let’s Play!

 

Marcel van den Hoven

Algemeen Directeur Skopos

voor elkaar gaan krijgen…Let’s Play!

 

Let's Play

Let’s Play

By Magazine

21st century Skills, ontwerpend en ontdekkend leren, breindidactiek en tal van andere begrippen zijn momenteel ‘HOT’ in het onderwijs. De gemene deler van alle ontwikkelingen is dat ze willen innoveren. Voor innovatie moet je soms in het verleden duiken en op andere momenten proberen in de toekomst te kijken. Bij Let’s Play willen we vooral beide doen. Let’s Play wordt een platform waar ruimte is voor elk vakgebied en het liefst een combinatie van alle vakgebieden. Het uiteindelijke doel blijft kinderen verwonderen en ze daarmee nieuwsgierig maken waardoor ze vragen gaan stellen. Vragen vanuit een motivatie waarbij ze geïnspireerd zijn en zelf de koers bepalen in hun eigen ontwikkeling.

Vaak kan dit met technische snufjes, maar nog veel vaker is hierbij de leerkracht en/of gast docent de belangrijkste factor. Let’s Play wil graag een marktplaats zijn waar het bedrijfsleven, de wetenschap, zorg en het onderwijs samenkomen om kinderen telkens weer te enthousiasmeren voor de wereld om hen heen en al het moois wat de wereld hen te bieden heeft/

Daarnaast willen we kinderen een set vaardigheden meegeven waar ze gedurende hun hele leven iets aan hebben, maar ook gewoon meteen in de klas. Samenwerken, het opbouwen van een netwerk, de juiste vragen leren stellen, kritisch zoeken en ga zo maar door. Kortom alles wat kinderen in de voige eeuw ook al nodig hadden, maar wat in deze eeuw nog actueler is geworden door de wereld die elke dag steeds kleiner wordt.

Kortom: technologie? Ja! Maar al het andere ook! En samen gaan we ervoor zorgen dat we dit voor elkaar gaan krijgen…Let’s Play!

 

Annemieke Burg

Annemieke

By Magazine

Vanaf dit huidige schooljaar zocht Let’s Play een coördinator en projectgroep lid. Enerzijds om in de projectgroep nog meer de stem van de leerkracht te laten horen en anderzijds om leerkrachten van de verschillende scholen aan elkaar te verbinden. Hiervoor is Annemieke Burg aangehaakt bij Let’s Play. Inmiddels zijn er grote stappen voorwaarts gezet in onder andere het contact met bedrijven, de bibliotheek en de Cultuurkade… kortom: een belangrijke schakel!

De wijde wereld in!

Het afgelopen schooljaar ben ik als projectcoördinator toegevoegd bij de projectgroep van Let’s Play. Ik coördineer de verschillende stuurgroepen en zorg voor bijeenkomsten waarbij de stuurgroepen in overleg gaan met elkaar. Daarbij leg ik de verbinding tussen de verschillende lokalen, leerkrachten, scholen, bedrijven en instanties. Het is een intensieve samenwerking met al deze partners en dat maakt het erg leuk. Je bent samen op zoek naar de beste ideeën voor Let’s Play. Binnen het onderwijs ben ik altijd op zoek naar vernieuwing. Hoe kunnen we het onderwijs vormgeven zodat het voor alle kinderen naar wens is. Hoe kunnen we er voor zorgen dat ze, naast de kennis die ze opdoen, ook de vaardigheden en het gedrag leren waarmee ze de wijde wereld in kunnen.

Er komen steeds nieuwe inzichten, ideeën en activiteiten op de markt om dit bij kinderen te kunnen stimuleren. Ik vind het daarom erg leuk dat ik binnen Let’s Play de kans krijg om mezelf daarin te ontwikkelen. Op welke manier kunnen we kinderen bij Let’s Play stimuleren om zoveel mogelijk van zichzelf te laten zien wat betreft kennis, vaardigheden en gedrag. De komende periode gaan we met de stuurgroepen de inhoud van de lokalen verder vormgeven en kijken we hoe we de kinderen mee kunnen nemen in het onderzoekend en ontwerpend leren. Ik vind het een erg leuke uitdaging en ben ook blij dat ik de kans gekregen heb om deel te nemen aan dit initiatief.

Berco

Bedrijf in beeld: BERCO

By Magazine

BERCO is een vriend van Let’s Play sinds het eerste uur. Berry van de Velden heeft zitting genomen in de projectgroep en hierin mede vorm gegeven aan Let’s Play. Naast dat Berry directeur is bij BERCO, is hij ook voorzitter van de ondernemersvereniging OCS (ondernemers contact Schijndel). Vanuit deze rol heeft hij veel betekend, zijn deuren geopend en mooie relaties ontstaan tussen onderwijs en bedrijven ontstaan.

De deuren open

In de snelle maatschappij waarin we leven, onze kinderen opgroeien en een plek moeten zien te vinden, is behoefte aan een andere vorm van ontplooiing. Ik denk dat kinderen uitgedaagd moeten worden in een prikkelende omgeving, daarmee komt hun ontwikkeling op een andere manier op gang. Kinderen worden op deze manier ‘getriggerd’ om naar zaken te kijken en daarover ook verder na te denken. Met de Let’s Play lokalen denk ik dat we daar volop invulling aan kunnen geven.Het enthousiasme van de leerkrachten die aan de lesstof werken is erg inspirerend en geeft me vertrouwen dat we hier iets moois en unieks neerzetten!

Als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven ondersteun ik dit initiatief van harte. Ik denk dat we op deze manier onze kinderen meenemen in de wereld van ‘werk’; zo kunnen we hen en hun omgeving ook enthousiasmeren voor de bedrijven en het ondernemerschap in deze omgeving. Er is zoveel moois achter de deuren van het bedrijfsleven. Op deze manier willen we dat graag delen. Ik als vader van 3 kinderen op de basisschool erg uit naar de eerste keukentafelverhalen over hoe zij hun ontdekkingstocht bij Let’s Play beleefd hebben!

Berry van de Velden

Samen verwonderen

Samen verwonderen

By Magazine

De Cultuurkade, de bibliotheek en Let’s Play hebben elkaar gevonden als krachtige partners. Op alle vlakken wordt samengewerkt om workshops, belevingen, leskisten en gastlessen binnen en buiten Let’s Play plaats te laten vinden. Via Let’s Play kunnen rechtstreeks activiteiten worden geboekt bij de Cultuurkade of geleend worden van de bieb. Dit brengt ongekende mogelijkheden als het gaat om het verrijken van Let’s Play, maar vooral ook Let’s Play in de klas halen of het toevoegen van uitstapjes vanuit Let’s Play.

Samen met Annelies (bibliotheek) en Marlou (Cultuurkade) hebben we een fantastisch team waar veel creativiteit uit komt en voornamelijk gedacht wordt in kansen en mogelijkheden. Wat een energie!

Wederom een prachtig voorbeeld van hoe we elkaar sterker kunnen maken en dat we samen ervoor zorgen dat de mogelijkheden alleen maar groter worden. Dit alles is er natuurlijk op gericht om samen onze kinderen te gaan verwonderen.

Ben je al nieuwsgierig: kijk eens op www.cultuurkade.nl/aanbod of op www.nobb.nl/nobb/activiteiten. Laat je inspireren door activiteiten die direct beschikbaar zijn voor Let’s Play.

Ontwerp in 3D

Ontwerp in 3D

By Magazine

Ontwerpen in een 3D omgeving, je ruimtelijk inzicht verbreden, echt bouwen en printen zonder grenzen. Let’s Play maakt dit mogelijk met
de Ultimaker 2+ 3D printer. Met de software kunnen kinderen van groep 1 t/m groep 8 uit de voeten en met goed afgestemde lesprogramma’s kan er volop gedifferentieerd worden binnen de leerlijnen.

Binnen ons Let’s Play team hebben we ook een expert op het gebied van 3D printers en mocht je zelf een cursus willen doen is dit natuurlijk ook mogelijk. Het is echter zeer toegankelijke software waar kinderen al binnen 5 minuten mee aan de slag kunnen.

Mocht je het al een keer willen proberen in de klas. Ga naar www.tinkercad.com maak een gratis account aan en ga aan de slag (ook heel leuk als extra werk in de klas). Voor de kleuters maken we gebruik van doodle 3D.

Een mooie stap voorafgaand of naast de 3D printer zijn de 3D pennen die in Let’s Play gebruikt kunnen worden. Kinderen zijn hier vaak al mee bekend en kunnen hiermee binnen 30 minuten de mooiste dingen maken.

Steam

Steam

By Magazine

21st century skills ontwikkelen aan de hand van Lego leerlijnen. Welk kind wil dat nu niet? Dit past natuurlijk helemaal in de Let’s Play gedachte.

De LEGO must have voor mini-techneuten in de dop. Het park waar meerdere kinderen tegelijk, spelenderwijs en probleemoplossend kunnen leren. Voorspel welke kleur het rad draait en win de leukste prijzen, probeer de wip in balans te houden of maak een ritje in de draaimolen. Krijg antwoord op vragen als: Wat gebeurt er als ik het kanon afschiet? Hoe komt het dat sommige attracties draaien?

Bij elk bezoek gebruiken kinderen hun aangeboren instinct om te verkennen, experimenteren, observeren en te spelen terwijl ze attracties, spelletjes en scènes bedenken. Alle onderdelen van STEAM zijn uitgewerkt met praktische oefeningen om te ondersteunen en de interesse van kinderen te wekken als ze samen de spannende wereld van STEAM ontdekken.

De belangrijkste leeropbrengsten zijn:

  •  Oorzaak en gevolg (kanon)
  • Observeren en beschrijven
  • Probleem oplossen
  • Ontwikkelen van de verbeelding
  • Maken van visuele voorstellingen
  • Rollenspel en samenwerking
  • Voorspellingen doen (ruspsbanden)
Let's Share

Let’s Share!

By Magazine

Inge Wouters heeft Let’s Play mede vorm gegeven, maar ook leerkrachten enthousiast gemaakt en is een inspiratiebron voor het hele project.

Laat je passie zien

Tijdens mijn werkzaamheden als scheikundige bij Philips Research had ik vaak groepen jonge mensen op bezoek om ze de leuke en interessante dingen van technologie te laten zien. Het viel me toen al op dat kinderen zeer verrassende vragen stelden en zelf met creatieve oplossingen kwamen. Ik leerde toen dat als kinderen verwonderd en verbaasd zijn over hetgeen ze zien en doen – er altijd verrassende vragen komen.

Mijn persoonlijke loopbaan heeft zich ontwikkeld in de richting van het verwonderen en enthousiasmeren van kinderen voor technologie en technische studies. Op dit moment ben ik bezig met het techniekpromotieprogramma van ASML in Veldhoven. De gehele technologische sector heeft namelijk een groot tekort aan technisch geschoold personeel op alle niveaus. Vanuit de overheid is aangegeven dat alle Nederlandse basisscholen in 2020 technologie een plek hebben moeten geven in hun onderwijs (Techniekpact 2020).

Binnen mijn werk ben ik bezig met het promoten van wetenschap en technologie, maar persoonlijk wil ik ieder kind kennis laten maken met allerlei facetten van wetenschap en technologie, zodat ze daarna -als ze op een leeftijd komen dat ze keuzes moeten maken- ook daadwerkelijk een bewuste keuze kunnen maken.

De technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller en iedereen zal er in meer of mindere mate mee te maken gaan krijgen. We gaan nooit meer terug naar 25 jaar geleden. We weten dus ook niet wat de beroepen van de toekomst zullen zijn, dus zullen we onze kinderen vaardigheden mee moeten geven waarmee ze zichzelf in die toekomst kunnen redden.

Toen onze zoon in 2014 naar de basisschool ging, ben ik met de leerkrachten en directie gaan praten wat de plannen waren van de school hoe zij technologie een plek zouden gaan geven. Het is zo jammer om te merken dat er zoveel gaande is in de Brainport regio en dat wij hier in Schijndel (en in heel Meijerijstad) daar zo weinig van mee krijgen. Via allerlei gesprekken ben ik enkele jaren geleden in contact gekomen met de enthousiaste beginnende projectgroep van Let’s Play! Mijn kennis en ervaring vanuit de Brainport regio neem ik mee in de projectgroep. Ik wil alleen al iedereen kennis laten maken met de vele leuke evenementen, zoals bijvoorbeeld de Dutch Technology Week en de Maker Fair.

Nu komt in het najaar Let’s Play echt tot leven. Ik ben benieuwd hoe de ruimte er uit zal gaan zien, maar nog meer benieuwd ben ik hoe het concept Let’s Play het onderwijs zal veranderen. Ik zie onze zoon wel met onderzoekend en ontdekkend leren aan de gang gaan en in Let’s Play het werkelijkheid laten worden.

Let’s Play kan kinderen letterlijk en figuurlijk ruimte geven om zich te ontwikkelen! In Let’s Play is er ruimte voor iedereen; voor zowel praktisch als theoretisch ingestelde kinderen.

Let’s Play is er ook voor leerkrachten, want zij zijn namelijk een van de belangrijkste beïnvloeders van onze kinderen en ik hoop dat zij Let’s Play omarmen. Maar wij -ouders- kunnen het onderwijs van onze kinderen niet alleen aan hen overlaten, maar samen met de leerkracht kunnen we de kinderen een completer beeld geven van hun toekomst. Iedereen heeft namelijk een passie die we door zouden willen geven. Ik zou daarom ook zeker iedereen die dit leest ouders, opa’s, oma’s, ondernemers enzovoort willen uitdagen om je eigen werk en/of passie te laten zien en delen in Let’s Play.

Let’s Share!
Inge Wouters