BERCO is een vriend van Let’s Play sinds het eerste uur. Berry van de Velden heeft zitting genomen in de projectgroep en hierin mede vorm gegeven aan Let’s Play. Naast dat Berry directeur is bij BERCO, is hij ook voorzitter van de ondernemersvereniging OCS (ondernemers contact Schijndel). Vanuit deze rol heeft hij veel betekend, zijn deuren geopend en mooie relaties ontstaan tussen onderwijs en bedrijven ontstaan.

De deuren open

In de snelle maatschappij waarin we leven, onze kinderen opgroeien en een plek moeten zien te vinden, is behoefte aan een andere vorm van ontplooiing. Ik denk dat kinderen uitgedaagd moeten worden in een prikkelende omgeving, daarmee komt hun ontwikkeling op een andere manier op gang. Kinderen worden op deze manier ‘getriggerd’ om naar zaken te kijken en daarover ook verder na te denken. Met de Let’s Play lokalen denk ik dat we daar volop invulling aan kunnen geven.Het enthousiasme van de leerkrachten die aan de lesstof werken is erg inspirerend en geeft me vertrouwen dat we hier iets moois en unieks neerzetten!

Als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven ondersteun ik dit initiatief van harte. Ik denk dat we op deze manier onze kinderen meenemen in de wereld van ‘werk’; zo kunnen we hen en hun omgeving ook enthousiasmeren voor de bedrijven en het ondernemerschap in deze omgeving. Er is zoveel moois achter de deuren van het bedrijfsleven. Op deze manier willen we dat graag delen. Ik als vader van 3 kinderen op de basisschool erg uit naar de eerste keukentafelverhalen over hoe zij hun ontdekkingstocht bij Let’s Play beleefd hebben!

Berry van de Velden