Vanaf dit huidige schooljaar zocht Let’s Play een coördinator en projectgroep lid. Enerzijds om in de projectgroep nog meer de stem van de leerkracht te laten horen en anderzijds om leerkrachten van de verschillende scholen aan elkaar te verbinden. Hiervoor is Annemieke Burg aangehaakt bij Let’s Play. Inmiddels zijn er grote stappen voorwaarts gezet in onder andere het contact met bedrijven, de bibliotheek en de Cultuurkade… kortom: een belangrijke schakel!

De wijde wereld in!

Het afgelopen schooljaar ben ik als projectcoördinator toegevoegd bij de projectgroep van Let’s Play. Ik coördineer de verschillende stuurgroepen en zorg voor bijeenkomsten waarbij de stuurgroepen in overleg gaan met elkaar. Daarbij leg ik de verbinding tussen de verschillende lokalen, leerkrachten, scholen, bedrijven en instanties. Het is een intensieve samenwerking met al deze partners en dat maakt het erg leuk. Je bent samen op zoek naar de beste ideeën voor Let’s Play. Binnen het onderwijs ben ik altijd op zoek naar vernieuwing. Hoe kunnen we het onderwijs vormgeven zodat het voor alle kinderen naar wens is. Hoe kunnen we er voor zorgen dat ze, naast de kennis die ze opdoen, ook de vaardigheden en het gedrag leren waarmee ze de wijde wereld in kunnen.

Er komen steeds nieuwe inzichten, ideeën en activiteiten op de markt om dit bij kinderen te kunnen stimuleren. Ik vind het daarom erg leuk dat ik binnen Let’s Play de kans krijg om mezelf daarin te ontwikkelen. Op welke manier kunnen we kinderen bij Let’s Play stimuleren om zoveel mogelijk van zichzelf te laten zien wat betreft kennis, vaardigheden en gedrag. De komende periode gaan we met de stuurgroepen de inhoud van de lokalen verder vormgeven en kijken we hoe we de kinderen mee kunnen nemen in het onderzoekend en ontwerpend leren. Ik vind het een erg leuke uitdaging en ben ook blij dat ik de kans gekregen heb om deel te nemen aan dit initiatief.